میانبر در کتیا

میانبر در کتیا

CATIA Short key
موضوع:

ترفند

نرم افزار:

CATIA

محتوا:

آموزش

نرم افزار کتیا یک نرم افزار طراحی است و کار با موس در این نرم افزار کمی کند و فاقد دقت می‌باشد لذا استفاده از کلید های میانبر برای افزایش سرعت و دقت مفید است.
کلید های میانبر یک سری کلید با وظایف مشخص است و معمولاً علاوه بر کلید های F1 تا F12 و A تا Z از کلید های Ctrl و Shift و Alt استفاده می‌شود.
علاوه بر میانبرها آیکون‌ها و شورت کات‌ها هم مفید هستند که در ادامه معرفی می‌شوند.

لغو دستور Abort Current Process Esc
راهنما CATIA V5 Assistance F1
پنهان و ظاهر کردن درخت طراحی Specification Tree Toggle F3
پنهان / نمایش Hide/Show F9
تعویض فضا قابل مشاهده Swap Visible Space F10
معرفی دستورات نوار ابزار Shift+F1
کنترل موقعیت درخت طرحی Shift+F2
فعال و غیر فعال کردن درخت طرحی برای بزرگ و کوچک کردن و جابجایی ( معادل کلیک روی میله های درخت طراحی) Shift+F3
شروع ماکروها Start Macros Alt+F8
ویژوال بیسیک Visual Basic Alt+F11
چرخش به سمت چپ Rotate To The Left Shift+Left
چرخش به سمت راست Rotate To the Right Shift+Right
چرخش به سمت بالا Rotate Upward Shift+Up
چرخش به سمت پایین Rotate Downward Shift+Down
بزرگنمایی Zoom In Ctrl+Page Up
کوچکنمایی Zoom Out Ctrl+Page Down
حرکت به سمت چپ Pan Left Ctrl+Left
حرکت به سمت راست Pan Right Ctrl+Right
حرکت به سمت بالا Pan Up Ctrl+Up
حرکت به سمت پایین Pan Down Ctrl+Dow
چرخش در اطراف محور Z پاد ساعتگرد Rotate Around Z Axis Counterclockwise Ctrl+Shift+Left
چرخش در اطراف محور Z ساعتگرد Rotate Around Z Axis Clockwise Ctrl+Shift+Right
نمایش فایل های باز دیگر Swap Windows Ctrl+Tab
سند جدید New Document Ctrl+N
سند باز Open Document Ctrl+O
ذخیره سند Document Save Ctrl+S
نسخه قابل چاپ سند Document Print Ctrl+P
جستجو Search Ctrl+F
بروز Update Ctrl+U
قطع Cut Ctrl+X
کپی Copy Ctrl+C
چسباندن Paste Ctrl+V
ازنو Redo Ctrl+Y
واگرد Undo Ctrl+Z
انتخاب مجموعه Selection Sets Ctrl+G
ظاهر شدن خصوصیات موضوع انتخابی Properties Alt+Enter
بالاترین موقعیت را در نوار ابزار Properties  نشان می دهد Home
بالاترین موقعیت را در نوار ابزار Properties  نشان می دهد End
جابجایی ده تایی بطرف بالا در نوار ابزار Properties  نشان می دهد Page Up
جابجایی ده تایی بطرف پایین در نوار ابزار Properties  نشان می دهد Page Dow
با قرار دادن موس روی چند موضوی روی هم، میتوان یکی از آنها را به دلخواه انتخاب کرد Select Arrow Key
چرخش Rotate Shift+Arrow
جابجایی Pan Ctrl+Arrow

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *